لنت ترمز و کلاچ لنت ترمز پرس
آیکون واتساپ
TEL: 021-55406939
لوگوی تهران گیربکس
021-55406939   |  09123932617
صفحه اصلی تماس مقالات
تلگرام تهران گیربکس

شماره فنی : 0501 323 456
FM : FM7526
صفحه آهنی که مشاهده می کنید مخصوص استفاده در بیل بکهوهای سنوپارس می باشد که در کنار صفحه گرافیتی به صورت ست در جفت چرخ ها مورد استفاده
قرار می گیرد.تعداد مورد استفاده صفحه های گرافیتی6عدد می باشد که کنار 8 عدد صفحه آهنی قرار می گیرد.

صفحه ترمز چرخ بکهو لودر سنوپارس
ما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید