لنت کفشکی-تهران گیربکس عرضه لنت کفشکی
آیکون واتساپ
TEL: 021-55406939
لوگوی تهران گیربکس
021-55406939   |  09123932617
صفحه اصلی تماس مقالات
تلگرام تهران گیربکس
لنت کفشکی دامپتراک ترکس

لنت کفشکی دامپتراک ترکس

لنت کفشکی دامپتراک ترکس که در سیستم ترمز چرخ آن مورد استفاده قرار می گیرد که بواسطه چسب کوره ای و پرچ بر روی درام چرخ نصب می شود.اینت مدل از لنت کفشکی به صورت وارداتی از کشور ترکیه و هم تولید داخل موجود می باشد.