صفحه گیربکس لیفتراک کلارک-تهران گیربکس عرضه صفحه گیربکس لیفتراک کلارک
آیکون واتساپ
TEL: 021-55406939
لوگوی تهران گیربکس
021-55406939   |  09123932617
صفحه اصلی تماس مقالات
تلگرام تهران گیربکس
صفحه گرافیتی کلارک

صفحه گرافیتی کلارک

این نوع صفحه مخصوص لیفتراک 3 تن کلارک می باشد.\r\nتهران گیربکس قابلیت تولید انواع صفحه مخصوص لیفتراک را دارا می باشد
صفحه آهنی ریچ استاکر

صفحه آهنی ریچ استاکر FM2738 (Part number :243691 )

این صفحه از نوع آهنی بوده که در ریچ استاکرها مورد استفاده قرار می گیرد.گیربکس مورد استفاده در اکثر ریچ استاکرها کلارک بوده و صفحه گیربکس مورد استفاده در آن از نوع آهنی و 71دنده می باشد.
صفحه برنزی لیفتراک های ریچ استاکر

صفحه برنزی لیفتراک های ریچ استاکر FM1381OE (Part number :232584 )

صفحه برنزی 52 دنده که مخصوص گیربکس های کلارک و دانااسپایسر مورد استفاده در لیفتراک و ریچ استاکرها می باشد توط تهران گیربکس با برند اصلی و هم به صورت تولید صددرصد داخلی عرضه می شود.
صفحه گرافیتی لیفتراک ریچ استاکر

صفحه گرافیتی لیفتراک ریچ استاکر FM2787 (Part number :244979 )

دستگاه های کلارک 30تن الی 50 تن، کالمر، هایستر، تورو در لیفتراک های ریچ استاکر مورد استفاده قرار می گیرند.این دستگاه ها از صفحه گرافیتی 52 دنده بهره می برند که تهران گیربکس اولیت تولید کننده این صفحه گیربکس های گرافیتی می باشد.