صفحه گیربکس جی سی بی بنفورد-تهران گیربکس عرضه صفحه گیربکس جی سی بی بنفورد
TEL: 021-55406939
لوگوی تهران گیربکس
021-55406939   |  09123932617
صفحه اصلی تماس مقالات
تلگرام تهران گیربکس
صفحه گرافیت گیربکس جی سی بی

صفحه گرافیت گیربکس جی سی بی

صفحه گرافیت گیربکس بیل صفحه های گرافیت گیربکسهای بکو و زد اف j c b
صفحه گیربکس گرافیتی jcb

صفحه گیربکس گرافیتی jcb

صفحه های گرافیت گیربکس جی سی بی اشنایی تهران گیربکس درواردات وتولید صفحه گرافیت وصفحه اهنی به سال 1372 بر میگردد این فروشگاه در طول 22 سال توانسته است در امر تولید لنت ترمزو لنت کلاج و صفحه های گیربکس راهسازی وصنعتی خدمات شایانی به کشور نموده است
صفحه گرافیت جی سی بی

صفحه گرافیت جی سی بی

این صفحات از نوع ترمزی بوده و در لیفتراک ها مورد استفاده قرار می گیرند