صفحه گرافیت و فیبری اف دی سی-تهران گیربکس عرضه صفحه گرافیت و فیبری اف دی سی
آیکون واتساپ
TEL: 021-55406939
لوگوی تهران گیربکس
021-55406939   |  09123932617
صفحه اصلی تماس مقالات
تلگرام تهران گیربکس
صفحه فیبری لیفتراک اف دی سی

صفحه فیبری لیفتراک اف دی سی

این صفحه معمولا در هر گیربکس به صورت 12عددی مورد استفاده قرار می گیرد.این صفحه ها با سه برند اصلی اف ام سی FMCو چینی عرضه می گردد.