صفحه گرافیتی فیات آلیس-تهران گیربکس عرضه صفحه گرافیتی فیات آلیس
آیکون واتساپ
TEL: 021-55406939
لوگوی تهران گیربکس
021-55406939   |  09123932617
صفحه اصلی تماس مقالات
تلگرام تهران گیربکس
صفحه گرافیت لودر فیات الیس

صفحه گرافیت لودر فیات الیس

صفحه گرافیت واهنی گیربکس لودر فیات الیس
صفحه گرافیتی فیات آلیس و فیات هیتاچی

صفحه گرافیتی فیات آلیس و فیات هیتاچی FM2063 (Part number :049 40457 )

صفحه گرافیتی / فیبری مخصوص گیربکس های فیات آلیس و فیات هیتاچی که دارای 41 دنده بوده و مخصوص کار در روغن می باشد.
صفحه گرافیتی 57 دنده فیات آلیس

صفحه گرافیتی 57 دنده فیات آلیس FM2991 (Part number :760 36047 )

صفحه گیربکس 57 دنده ای مخصوص گیربکس های فیات آلیس، آلیس چالمرز و فیات هیتاچی که مخصوص کار در فضای روغنی می باشد.
صفحه گیربکس فیات آلیس

صفحه گیربکس فیات آلیس FM3561 (Part number :087 61315 )

این صفحه گیربکس از جنس گرافیت می باشد که دارای 30 دنده بوده و مخصوص استفاده در محیط روغنی می باشد. لیفتراک های تویوتا از جمله ماشین هایی هستند که این صفحه های گرافیتی در گیربکس آن استفاده می شوند.