صفحه گرافیتی ترمز وینچ یونیک-تهران گیربکس عرضه صفحه گرافیتی ترمز وینچ یونیک
آیکون واتساپ
TEL: 021-55406939
لوگوی تهران گیربکس
021-55406939   |  09123932617
صفحه اصلی تماس مقالات
تلگرام تهران گیربکس
صفحه وینچ جرثقیل 3 تن یوئیک

صفحه وینچ جرثقیل 3 تن یوئیک FM5149 (Part number :360-70445010 )

صفحه وینچ جرثقیل 3 تن یوئیک

این صفحه مخصوص گیربکس جرثقیل 3 تن یونیک می باشد که از نوع گرافیتی می باشد.این صفحه گرافیتی جرثقیل یونیک به صورت رینگی می باشد که در هر دستگاه به صورت 2 عدد مورد استفاده قرار می گیرد.