صفحه و لنت تی سی ام-تهران گیربکس عرضه صفحه و لنت تی سی ام
آیکون واتساپ
TEL: 021-55406939
لوگوی تهران گیربکس
021-55406939   |  09123932617
صفحه اصلی تماس مقالات
تلگرام تهران گیربکس
صفحه آهنی لیفتراک تی سی ام

صفحه آهنی لیفتراک تی سی ام

این صفحه از نوع آهنی 35 دنده می باشد که مخصوص لیفتراک های تی سی ام می باشد.\r\nتهران گیربکس قابلیت عرضه انواع لنت و صفحه مخصوص لیفتراک را دارا می باشد.\r\n
صفحه گرافیتی گیربکس تی سی ام

صفحه گرافیتی گیربکس تی سی ام FM4375 (Part number :760 43194 )

صفحه گرافیتی 33 دنده ترمز چرخ تی سی ام که هم به صورت تولید داخل و هم جنس اصلی توسط تهران گیربکس عرضه می شود.این مدل صفحه ترمز در لیفتراک های تی سی ام استفاده می شود.