صفحه ترمز چرخ-تهران گیربکس عرضه صفحه ترمز چرخ
TEL: 021-55406939
لوگوی تهران گیربکس
021-55406939   |  09123932617
صفحه اصلی تماس مقالات
تلگرام تهران گیربکس
صفحه ترمز چرخ هیوندای 760-757

صفحه ترمز چرخ هیوندای 760-757 FM4183 (Part number :ZGAQ-02511 )

صفحه 64 دنده چرخ ترمز زداف هیوندایی.لودرهای هیوندای 760 -757 که دارای توپی چرخ زداف می باشند از این صفحه ترمزی استفاده می کنند.
صفحه ترمز چرخ گریدر AG180D1

صفحه ترمز چرخ گریدر AG180D1 FM4183 (Part number :4474 252 033 )

این صفحه در ترمز چرخ گریدرهای AG180D مورد استفاده قرار می گیرد که دارای 64 دنده بوده و از جنس فسفر کربن می باشد.مقاومت این نوع صفحه ترمز برای استفاده در گریدرها بسیار بیشتر از جنس کربن می باشد.