صفحه آهنی گیربکس-تهران گیربکس عرضه صفحه آهنی گیربکس
آیکون واتساپ
TEL: 021-55406939
لوگوی تهران گیربکس
021-55406939   |  09123932617
صفحه اصلی تماس مقالات
تلگرام تهران گیربکس
پلیت گیربکس دنده داخل

پلیت گیربکس دنده داخل

این نوع پلیت گیربکس دارای دنده داخل می باشد که در انواع گیربکس مورد استفاده قرار می گیرد.تهران گیربکس تولید کننده انواع پلیت گیربکس
پلیت گیربکس دنده خارج

پلیت گیربکس دنده خارج

تهران گیربکس بنا به کار و سفارش مشتری قابلیت تولید انواع پلیت گیربکس را دارا می باشد.پلیت گیربکس دارای مدل دنده خارج و همچنین دنده داخل می باشد