صفحه آهنی دوسان-تهران گیربکس عرضه صفحه آهنی دوسان
آیکون واتساپ
TEL: 021-55406939
لوگوی تهران گیربکس
021-55406939   |  09123932617
صفحه اصلی تماس مقالات
تلگرام تهران گیربکس
صفحه آهنی دوسان

صفحه آهنی دوسان

تولید انواع صفحه گیربکس آهنی و گرافیتی دوسان توسط گیربکس.\r\nتهران گیربکس تولید کننده انواع صفحه های آهنی و اصطکاکی