لنت درام ترمز کشتی و یدک کش-تهران گیربکس عرضه لنت درام ترمز کشتی و یدک کش
TEL: 021-55406939
لوگوی تهران گیربکس
021-55406939   |  09123932617
صفحه اصلی تماس مقالات
تلگرام تهران گیربکس
صفحه آهنی گیربکس زد اف کشتی

صفحه آهنی گیربکس زد اف کشتی

این نوع صفحه گیربکس از نوع آهنی می باشد که قابل استفاده در کشتی ها و لنچ ها می باشند.این نوع صفحه های آهنی قابلیت کار در روغن و فضای مرطوب را دارا می باشند.بیشترین استفاده این صفحه ها در گیربکس زد اف می باشد.\r\nتهران گیربکس اولین تولید کننده صفحه گیربکس کشتی و لنچ با برند اصلی می باشد.