صفحه گیربکس لیفتراک سپاهان-تهران گیربکس عرضه صفحه گیربکس لیفتراک سپاهان
آیکون واتساپ
TEL: 021-55406939
لوگوی تهران گیربکس
021-55406939   |  09123932617
صفحه اصلی تماس مقالات
تلگرام تهران گیربکس
صفحه گیربکس گرافیتی سپاهان

صفحه گیربکس گرافیتی سپاهان

این نوع صفحه گیربکس از نوع گرافیتی بوده که قابلیت کار در روغن را دارا \r\nمی باشد و مخصوص گیربکس لیفتراک سپاهان 3تن می باشد.\r\nفروش و عرضه انواع صفحه گیربکس لیفتراک سپاهان توسط تهران گیربکس انجام می پذیرد.