TEL: 021-55406939
لوگوی تهران گیربکس
021-55406939   |  09123932617
صفحه اصلی تماس مقالات
تلگرام تهران گیربکس
صفحه گیربکس گرافیتی تادانو

صفحه گیربکس گرافیتی تادانو

صفحه گرافیت و استیل تادانو 25 تن اصلی تهران گیربکس اولین در تولید صفحه گرافیت واهنی جهت جرثقیل
صفحه گرافیت فیبری و برنزی جرثقیل تادانو25 و 50 تن

صفحه گرافیت فیبری و برنزی جرثقیل تادانو25 و 50 تن

صفحه گرافیت اصلی جرثقیل کاتو 25 تن صفحه برنز پرسی جرثقیل 50 تن تانو تهران گیربکس اولین در تولید و واردات صفحه های برنزی و گرافیتی کلیه جرثقیل های کاتو و تادانو در ایران صفحه برنزی گیربکس تادانو20 تن- 25 تن-35 تن-50 تن کلیه صفحه های پیتیو اصلی نیز موجود میباشد
صفحه گیربکس جرثقیل 50 تن تادانو

صفحه گیربکس جرثقیل 50 تن تادانو

واردات انحصاری صفحه برنزی گیربکس جرثقیل تادانو این صفحه گیربکس اصطکاکی با سایز 173میلیمتر قطر بیرون و با داشتن 44 دنده از داخل مناسب برای گیربکس های 50 تن تادانو و کاتو میباشد